Autogeen snijden is een traditionele techniek die al meer dan een eeuw een belangrijke rol speelt in diverse vormen van metaalbewerking. Het is een betrouwbare methode om metalen te snijden door middel van gecontroleerde verbranding.

Het proces maakt het mogelijk om dikke materialen zoals staalplaten tot wel 1000 mm dik nauwkeurig te snijden, waardoor het ideaal is voor uiteenlopende industriële toepassingen zoals constructie, scheepsbouw en meer.

In dit artikel lichten we verder toe wat autogeen snijden precies is en wat de toepassingen zijn. Ook gaan we dieper in op de verschillende snijgassen die kunnen worden gebruikt.

Wat is autogeen snijden?

Autogeen snijden is een techniek die wordt gebruikt om metalen te snijden, waarbij een mengsel van een brandbaar gas en zuurstof een krachtige snijvlam produceren. Het proces verwarmt het metaal tot het ontbrandt, waarna een stroom zuurstof het metaal verbrandt en door het materiaal heen snijdt.

Over het algemeen laat autogeen snijden een nette snede achter. Het is daarbij echter belangrijk dat het smeltpunt van de ontstane slak lager is dan van het basismateriaal. Als dit niet het geval is kan de slak niet door de zuurstofstraal uit de snede geblazen worden en zal deze zich aan de onderkant hechten.

Het wordt vaak gebruikt voor dikkere metalen stalen platen vanwege de efficiëntie en de hoge snijkwaliteit.

Autogeen snijden

Welke materialen kunnen worden gesneden met autogeen snijden?

Het autogeen snijproces kan op een beperkt aantal materialen worden toegepast.

 • Koolstofstaal. Autogeen snijden is uitstekend geschikt voor het snijden van koolstofstaal. Het proces werkt goed bij diktes variërend van enkele millimeters tot meer dan een meter.
 • Laag- en ongelegeerde staalsoorten. Deze staalsoorten kunnen ook effectief worden gesneden met autogeen snijden, mits ze voldoende koolstof bevatten om een goede snijrand te vormen.
 • Andere ijzerhoudende metalen. Hoewel minder gebruikelijk, kunnen enkele andere ijzerhoudende metalen met een vergelijkbare samenstelling en eigenschappen als koolstofstaal ook worden gesneden met autogeen snijden.

Voor andere metalen, als roestvast staal (RVS), aluminium, messing en meer, worden andere snijtechnieken toegepast, zoals waterstraalsnijden, plasmasnijden of lasersnijden.

Wat zijn de voor- en nadelen van autogeen snijden?

Autogeen snijden kent een aanzienlijk aantal voordelen, zeker voor toepassingen op dikke platen van metaal. De snijtechniek kent echter ook enkele nadelen. We zetten de voor- en nadelen hieronder op een rijtje.

Voordelen

 • Geschikt voor dikke metalen platen. Autogeen snijden is bijzonder effectief voor het snijden van dikke platen van koolstofstaal en laag- en ongelegeerd staal. Het kan materiaal tot wel een meter dik snijden, wat met andere snijmethoden vaak niet haalbaar is.
 • Relatief lage kosten voor apparatuur en snijgassen. De initiële kosten voor de aanschaf van autogeen snijapparatuur zijn over het algemeen lager dan die voor andere snijtechnologieën. Ook de operationele kosten zijn laag, omdat de gebruikte gassen (zuurstof en brandstofgassen zoals acetyleen of propaan) relatief goedkoop en breed beschikbaar zijn.
 • Eenvoudig te bedienen en onderhouden. De technologie achter autogeen snijden is vrij eenvoudig, wat betekent dat de apparatuur makkelijk te bedienen en te onderhouden is.
 • Mobiele toepassingen. Autogeen snijapparatuur kan gemakkelijk worden gebruikt op verschillende locaties, zowel binnen als buiten, wat het zeer geschikt maakt voor bouwplaatsen en reparatie- en onderhoudstaken.
 • Kwaliteit van de snede. De snijkwaliteit van autogeen snijden is uitstekend voor dikker staal. Het proces levert gladde snijvlakken met weinig braamvorming, waardoor minimale nabehandeling van de snede nodig is.

Nadelen

 • Minder geschikt voor dunne platen. Autogeen snijden is niet optimaal voor het snijden van dunne metalen platen. Voor materialen dunner dan ongeveer 5 mm zijn andere snijmethoden, zoals plasmasnijden of lasersnijden vaak efficiënter met betere resultaten.
 • Beperkt tot koolstofrijke materialen. Autogeen snijden is voornamelijk geschikt voor koolstofstaal en laag- en ongelegeerd staal. Het is niet effectief voor roestvast staal, aluminium of andere non-ferrometalen, wat de toepassingsmogelijkheden beperkt.
 • Warmte-inbreng en thermische vervorming. Het autogeen snijproces brengt aanzienlijke warmte in het werkstuk, wat kan leiden tot thermische vervorming. Dit kan de dimensionale nauwkeurigheid beïnvloeden en kan nabehandeling vereisen om het materiaal weer in de juiste vorm te krijgen.
 • Veiligheidsrisico’s. Het werken met brandbare gassen en hoge temperaturen brengt bepaalde veiligheidsrisico’s met zich mee, zoals brand- en ontploffingsgevaar. Dit vereist strikte veiligheidsmaatregelen en training van het personeel.
 • Milieu-impact. De gassen die bij autogeen snijden worden gebruikt, zoals acetyleen, kunnen schadelijk zijn voor het milieu. Bovendien produceert het proces rook en andere verontreinigingen die een goede afzuiging en filtratie vereisen om de luchtkwaliteit te waarborgen.

Autogeen snijden op locatie

Hoe werkt autogeen snijden?

Het bereiken van een goede snijkant met autogeen snijden vereist nauwkeurigheid en aandacht voor detail in elk stadium van het proces. Van de voorbereiding van het materiaal tot de daadwerkelijke uitvoering van de snede.

Stap 1. Voorbereiding van het materiaal

Voordat de snijbrander zelfs maar wordt ontstoken, moet het materiaal minutieus worden voorbereid. Dit betekent dat alle verontreinigingen zoals vet, vuil, roest en verf moeten worden verwijderd. Deze grondige reiniging is essentieel om te zorgen voor een schone, efficiënte en veilige snede, vrij van schadelijke dampen of ongewenste vervorming.

Het materiaal moet ook nauwkeurig gemarkeerd worden, zodat de snijlijn precies gevolgd kan worden. Dit vereist een markeringsmiddel dat de hitte van het snijproces kan weerstaan zonder te verdampen of te verbranden.

Stap 2. Instellen van de autogeen snijmachine

Zodra het materiaal gereed is, moet de autogeen snijmachine zelf worden ingesteld. Dit omvat:

 • Het selecteren van het juiste snijmondstuk op basis van de dikte van het materiaal.
 • Het nauwkeurig afstellen van de gas- en zuurstofdruk volgens de specificaties.
 • Het zorgvuldig ontsteken van de snijbrander met een geschikte ontsteker.
 • Het instellen van de juiste druk om de meest efficiënte vlam voor het materiaal te verkrijgen.

Al deze voorbereidingen zijn noodzakelijk om een precieze en correcte snede te kunnen maken.

Stap 3. Uitvoeren van de snede

Om de snede te maken wordt het materiaal verwarmd tot de zelfontbrandingstemperatuur. Vervolgens wordt de brander met een constante snelheid langs de markering bewogen, waarbij de zuurstofstraal de gesmolten slak naar de bodem blaast en de continue snede creëert. Het is hierbij belangrijk om de snelheid en de vlam nauwkeurig te regelen om afwijkingen te corrigeren en een uniforme snijkant te verkrijgen.

Een te grote of te kleine afstand tussen het snijmondstuk en het materiaal, een onjuiste zuurstofdruk of een ongelijke beweging van de brander kunnen de kwaliteit van de snede negatief beïnvloeden.

Toepassingen van autogeen snijden

Autogeen snijden is een veelzijdige techniek die in verschillende industrieën wordt toegepast vanwege zijn effectiviteit en kosten-efficiëntie bij het snijden van dikke metalen platen. Hier zijn enkele belangrijke toepassingen en de soorten materialen die met autogeen snijden kunnen worden verwerkt.

 • Constructie. In de bouwsector wordt autogeen snijden gebruikt voor het snijden van onderdelen voor stalen constructies, zoals balken, platen en andere structurele componenten. Het vermogen om dikke materialen te snijden maakt het bijzonder geschikt voor zware constructies zoals bruggen en hoogbouw.
 • Scheepsbouw. Autogeen snijden speelt een cruciale rol in de scheepsbouw voor het snijden van dikke stalen platen die worden gebruikt in de romp en andere structurele delen van schepen. De precisie en betrouwbaarheid van autogeen snijden zorgen voor sterke en duurzame lassen.
 • Metaalverwerking. In metaalverwerkende bedrijven wordt autogeen snijden gebruikt voor het op maat snijden van metalen platen en onderdelen. Dit omvat alles van productieonderdelen tot speciale constructies voor diverse toepassingen.
 • Reparatie en onderhoud. Voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, vooral in de zware industrie, biedt autogeen snijden een effectieve oplossing voor het verwijderen van beschadigde secties van metalen structuren of het aanpassen van bestaande onderdelen op locatie.
 • Olie- en gasindustrie. In de olie- en gasindustrie wordt autogeen snijden vaak gebruikt voor pijpleiding werkzaamheden, zowel op land als offshore. De mogelijkheid om dikke materialen te snijden is hier een groot voordeel.
 • Onderwater snijden. Autogeen snijden kan ook onder water worden uitgevoerd, wat bijzonder nuttig is voor reparaties aan scheepsrompen, offshore platforms en pijpleidingen. Het onderwater snijden maakt gebruik van aangepaste apparatuur die speciaal is ontworpen om in een onderwateromgeving te functioneren. Hierbij worden brandstofgassen en zuurstof gebruikt om het metaal op te warmen en te snijden, zelfs onder hoge waterdruk.

Stalen constructies

Verschillende snijgassen

Voor autogeen snijden kunnen verschillende snijgassen gebruikt. Ieder gas heeft zijn eigen eigenschappen die invloed hebben op de efficiëntie en effectiviteit van het snijproces. Hieronder volgt een beschrijving van de meest gebruikte snijgassen en hun kenmerken.

Acetyleen

Acetyleen is het meest gebruikte gas bij autogeen snijden vanwege zijn extreem hoge vlamtemperatuur (3160 °C), die zorgt voor de hoogste snijsnelheid. Dit maakt het bijzonder geschikt voor het snijden van dikke materialen, zoals zware staalplaten.

Ondanks de voordelen heeft acetyleen ook nadelen. Het is namelijk zeer brandbaar en daardoor gevaarlijk in gebruik. Daarnaast is acetyleen relatief duur in vergelijking met andere snijgassen.

Propaan

Propaan is een kosteneffectief alternatief voor acetyleen. Het heeft lagere kosten en is breed beschikbaar, waardoor het een populaire keuze is voor algemene snijtoepassingen. Hoewel de snijsnelheid lager is dan met acetyleen, biedt het nog steeds voldoende prestaties voor veel toepassingen. Propaan is minder brandgevaarlijk, wat het een veiligere optie maakt voor dagelijks gebruik.

Mapp S gas

MAPP S gas combineert diverse vloeibare koolwaterstoffen, zoals methyleenacetyleen, propadieen en propyleen. Het biedt daardoor een veilige en stabiele opslagmogelijkheid. Het is geschikt voor mobiele toepassingen vanwege de relatief lage kans op explosies en de stabiele vlam. De secundaire verbrandingswaarde van de vlam is evenals bij propaan hoog.

MAPP S gas biedt goede prestaties voor een breed scala aan snijtaken en is ook bijzonder geschikt voor onderwater snijden. Dit komt door de hoge stabiliteit en veiligheid onder druk, evenals het vermogen om een consistente en krachtige vlam te behouden, zelfs onder water.

Propyleen

Propyleen is een verhittingsgas dat als bijproduct bij de raffinage van aardolie vrijkomt. Het biedt goede snijprestaties en is minder brandbaar dan acetyleen, waardoor het een veiliger alternatief is. Het heeft een hogere snijsnelheid dan propaan en is geschikt voor toepassingen waar een combinatie van snelheid en veiligheid belangrijk is. Propyleen wordt vaak gebruikt in industriële omgevingen waar zowel efficiëntie als veiligheid essentieel zijn.

Aardgas

Aardgas is een goedkoop en gemakkelijk beschikbaar snijgas, ideaal voor toepassingen waarbij kosten een cruciale factor zijn. Aardgas heeft de laagste vlamtemperatuur en laagste primaire verbrandingswaarde van alle hier genoemde verhittingsgassen.

Hoewel de snijsnelheid en de vlamtemperatuur van aardgas lager zijn dan die van acetyleen en propyleen, is het voldoende voor veel basis snijtoepassingen. Aardgas is bijzonder geschikt voor lichte industriële en commerciële toepassingen waar dikte en snelheid minder kritische factoren zijn.

Nabewerking

Over het algemeen biedt autogeen snijden een nette snede. Nabewerking is enkel nodig in specifieke gevallen en kan het volgende omvatten:

 • Slijpen en schuren. Na het snijden kunnen ruwe randen ontstaan die niet helemaal glad zijn. Slijpen en schuren kunnen worden toegepast om de randen glad te maken en om eventuele bramen of ruwheid te verwijderen. Dit zorgt voor een betere pasvorm bij het lassen en verbetert de esthetiek van het gesneden werkstuk.
 • Reinigen. Tijdens het autogeen snijden kunnen oxidatie en andere verontreinigingen zich op de snijranden vormen. Reiniging met behulp van borstels, schuurpapier of chemische reinigingsmiddelen kan nodig zijn om deze onzuiverheden te verwijderen voordat verdere bewerkingen worden uitgevoerd.
 • Warmtebehandeling. Voor sommige materialen, vooral bij dikker staal, kan het autogeen snijden leiden tot thermische vervorming of veranderingen in de materiaaleigenschappen. Warmtebehandeling kan nodig zijn om deze effecten te minimaliseren en de oorspronkelijke eigenschappen van het materiaal te herstellen.

Metaalbewerking op maat

Autogeen snijden met Ferna

Bij Ferna leveren we maatwerk voor al je metaalbewerkingen. Autogeen snijden is een van onze diensten die we zowel in onze eigen productiehal als bij jou op locatie kunnen uitvoeren.

We garanderen altijd hoge kwaliteit en tijdige levering. Uiteraard kunnen we ook nabewerkingen uitvoeren om een gladde afwerking te bereiken volgens industriestandaarden.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen autogeen snijden en lasersnijden?

Autogeen snijden gebruikt een combinatie van zuurstof en brandbaar gas dat ideaal is voor dikke materialen. Met lasersnijden wordt een laserstraal gebruikt voor fijnere, gedetailleerde sneden in dunner materiaal. Kortom, autogeen snijden is geschikt voor dikke materialen. De hoge snijsnelheid én nauwkeurigheid maken lasersnijden echter een stuk voordeliger voor dunne materialen.

Wat is het verschil tussen autogeen snijden en plasmasnijden?

Autogeen snijden gebruikt een brandstofgas (zoals acetyleen) en zuurstof om metaal te snijden door middel van verbranding. Plasmasnijden gebruikt een elektrisch geleidende gasstraal gebruikt die door een nozzle wordt gevoerd en elektrisch wordt geladen om metaal te smelten en weg te blazen. Plasmasnijden is doorgaans sneller en nauwkeuriger dan autogeen snijden, vooral bij dunne materialen, maar kan duurder zijn in termen van initiële investering en operationele kosten.

Wat is het maximale dikte dat kan worden gesneden met autogeen snijden?

Autogeen snijden is vooral geschikt voor het snijden van dikke materialen. Typisch kan autogeen snijden worden gebruikt voor materialen tot ongeveer 1000 mm dikte, afhankelijk van het type gas en de specifieke apparatuur.

Wat zijn de kosten van autogeen snijden in vergelijking met andere methoden?

Autogeen snijden is over het algemeen goedkoper dan moderne snijmethoden zoals plasmasnijden en lasersnijden, vooral bij dikke materialen. De kosten zijn voornamelijk gerelateerd aan de brandstofgassen, slijtage van apparatuur en arbeidskosten.

Hoe lang duurt het om een typische snijtaak te voltooien?

De duur van een autogeen snijtaak varieert afhankelijk van factoren zoals de dikte en grootte van het werkstuk, de complexiteit van de snijlijnen en het gebruikte gas. Het voltooien van een gemiddelde snijtaak kan hierdoor van enkele minuten tot enkele uren duren.

Laatste nieuwsberichten

Laatste nieuwsberichten

Wat is het voordeel van koudgewalst staal?

Wat is het voordeel van koudgewalst staal?

Lees dit bericht
Alles over Metaal Buigen – Alle Technieken en Tips

Alles over Metaal Buigen – Alle Technieken en Tips

Lees dit bericht
Wat is autogeen snijden?

Wat is autogeen snijden?

Lees dit bericht